Våra tjänster

Våra tjänster är

 • Administration
 • Ekonomisk förvaltning bostadsrätter
 • Fakturering
 • Inkomstdeklarationer
 • Konsultationer
 • Kontrolluppgifter
 • Köp och uppstart av aktiebolag
 • Löneadministration
 • Lagerbolagsköp
 • Myndighetskontakter
 • Outsourcing av ekonomiska tjänster
 • Redovisning
 • Revision
 • Skatter
 • Statistikredovisning till FORA/SCB etc